MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартаар итгэмжлэгдэв.

MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартаар Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн Эйч Аналитик лаборатори маань амжилттай итгэмжлэгдлээ.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн лаборатори маань ажлын байрны тоосонд кварц цахиур тодорхойлох шинжилгээг олон улсын жишгийн дагуу хийж эхэллээ. Кварц нь уушгины хавдар үүсгэдэг эрдэс тул бүх төрлийн ажлын байрны агаарт зайлшгүй тодорхойлох ёстой бодис юм.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн дэлхийн дэвшлийг Монголдоо нэвтрүүлж баялаг бүтээгчдийнхээ эрүүл мэндийн хамгаалах нь бидний нийгэмдээ оруулах хувь нэмэр юм.