Хэлт энд сэфти солушинс ХХК-ИЙН эрүүл ахуйч нар олон улсын сургалтанд хамрагдав.

Хэлт энд сэфти солушинс ХХК-ИЙН эрүүл ахуйч Уртнасан, Энхнасан нар маань Мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч бэлтгэх сургалтаа амжилттай дүүргэлээ.